BPK får fra tid til annen spørsmål om vi kan arrangere eventer eller tilsvarende i forbindelse med pistolskyting. Det kan være firmaer som ønsker å prøve pistolskyting som en del av en teambuilding øvelse eller en gruppe mennesker som ønsker seg en opplevelse utenom det vanlige.

Bærum Pistolklubb arrangerer ikke noen former for eventskyting.

Det er flere grunner til dette, men en av hovedgrunnene er hensynet til sikkerheten og ansvarsforhold i tilfelle en ulykke.

Styret – Bærum Pistolklubb