Det viktigste i pistolteknikken er å kunne kontrolere selve avfyringen. Selv om alt annen gjøres perfekt, er det verdiløst hvis selve avfyringen gjøres feil.

Av: Anne Gundersen

Skuddet skal uløses som et svar på en impuls, som er det perfekte siktebildet. Avtrekket skal gjennomføres ved en gradvis okning av presset mot avtrekkeren. Dette skal foregå i en jevn og rolig bevegelse rett bakover.

Tenk på et punkt midt inne i håndflaten og beveg avtrekksfingeren mot dette punktet. Øk trykket jevnt og rolig slik at skuddet kommer som en overraskelse. Avtrekkeren skal holdes inne i et par sekunder etter at skuddet er avfyrt. Dette kalles å «gjennomføre» skuddet.

Avtrekk

Hvis skuddet ikke ar avfyrt innen 6-8 sekunder, senkes våpnet og man starter forfra.

Tid for avtrekk