Politidirektoratet har i ajourføring av samlerundskriv G-126/92 24. april 2002 fastsatt krav om aktivitet for å inneha våpen, og koblet aktiviteten opp mot hvor mange våpen man kan inneha.

Aktivitetsloggen under er et hjelpemiddel som er laget for at skytteren skal kunne dokumentere at myndighetenes krav og pålegg er oppfylt fra skytterens side. All type skyteaktivitet med pistol (inkl. luftpistol) og revolver som er på programmet til de av landets skytterforbund som den enkelte skytter er tilknyttet kan registreres, også tillitsverv/dugnad.

Skyteleder, stevneansvarlig, treningsansvarlig (eller andre ansvarlige) signerer loggen etter trening/stevne. Ved egentrening signerer man selv, eller får en annen skytter til å signere.

Loggen kan på forespørsel framlegges for politi eller andre myndigheter ved våpenerverv eller hvis det på annen måte blir behov for å dokumentere aktivitet.

Skytteren er selv ansvarlig for å registrere og få attestert loggen. Den enkelte klubb eller forbund har ikke mulighet eller kapasitet til å kunne dokumentere dette for den enkelte skytter.

For skyttere som er tilknyttet flere forbund (f.eks. NSF, NMF og NSU) kan det lønne seg å føre separate aktivitetslogger for å gjøre det enklere å se aktivitet innen det enklete forbundsområdet.

Last ned

Last ned aktivitetslogger her. Skriv ut 2-sidig (wrap på kortsiden), brett på midten og stift sammen sidene så får du en 8 siders logg.