Dette er en liste over en del av de kalibrene som brukes i håndvåpen. For hvert kaliber er det laget en tabell med noen data for hver kaliber. Dette er ting som kulevekt, dimmensjon og utgangshastighet for kaliberet. Disse tallene er bare ment som et hint om hvordan de ulike kalibrene er i forhold til hverandre og dekker selvsagt ikke hele det spektre som finnes for alle kalibre med hensyn på valg av kulevekter, utgangshastigheter osv.

Ikke bruk disse tallene som utgangspunkt for lading av ammunisjon! Dette er kun ment som en informativ oversikt over de kalibrene som brukes i håndvåpen. 

Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
22 Short 5.6 mm 7-11 gr 250 m/s Ja Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
22 Long Rifle 22 LR 5.6 mm 7-11 gr 350 m/s Ja Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
22 Magnum 5.6 mm gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
25 ACP 6.35mm Browning 6.35 mm gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
30 Luger 7.65mm Parabellum 7.65 mm gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
7.62mm Tokarev 7.62x25mm 7.62 mm gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
30 Mauser 7.63mm Mauser 7.63 mm gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
32 S&W 32 Smith & Wesson 7.65 mm gr m/s Ja Ja1
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
32 H&R Magnum 7.65 mm gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
32 ACP 7.65mm Browning 7.65 mm gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
380 ACP 9mm Short/Kurz/Corto 9.0 mm gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
38 S&W 38 Smith & Wesson 9.0 mm gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
38 Special mm 9.0 gr m/s Ja Ja1
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
9mm Police 9x18mm, 9mm Ultra 9.0 mm gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
9mm Luger 9x19mm, 9mm Parabellum, 9mm NATO 9.01 mm 115-150 gr 300-380 m/s Ja2 Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
9x21mm 9.0 mm gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
9mm Largo 9mm Bergmann-Bayard 9.0 mm 105-150 gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
38 ACP 9.0 mm gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
38 Super 9.0 mm gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
9mm Makarov 9x18mm 9.0 mm gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
357 Magnum 9.0 mm 125-180 gr 350-450 m/s Ja Ja1
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
357 Maximum 9.0 mm gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
40 S&W 40 Smith & Wesson mm gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
10mm 10.0 mm 175 gr 430 m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
41 Magnum mm gr m/s Ja Ja1
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
41 AE 41 Action Express mm gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
44 Russian mm gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
44 Special mm gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
44 Magnum mm 200-300 gr 350-450 m/s Ja Ja1
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
445 SuperMag mm gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
45 G.A.P. 45 Glock Automatic Pistol 11.25 mm 230 gr 250-300 m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
45 ACP 11.25 mm 200-230 gr 250-300 m/s Ja2 Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
45 Long Colt 11.25 mm 200 gr 250 m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
45 Win Mag 45 Winchester Magnum mm gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
454 Casull 11.25 mm gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
480 Ruger mm gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
50 AE 50 Action Express 12.7 mm gr m/s Ja
Kaliber Synonym Kulediameter Kulevekt Hastighet Revolver Pistol
50 S&W 500 Smith & Wesson 12.7 mm 350-500 gr 480 m/s Ja

1 Dette er egentlig en revolverpatron, men det har blitt laget pistoler kamret for dette kaliberet.
2 Dette er egentlig en pistolpatron, men det har blitt laget revolvere som kan skyte dette kaliberet.