Svartkruttskyting er skyting med eldre våpen som bruker svartkrutt. Svartkrutt er en mekanisk blanding av svovel, salpeter og trekull, og var i bruk fra senmiddelalderen til ca. 1900. Det skytes med alle typer våpen – både kopier og originale – fra munnladere med flintlås til «moderne» patronvåpen fra slutten av 1800-tallet.