I Norge skyter vi programmer som ikke den internasjonale skytteorganisasjonen ISSF organiserer. Disse programmene står forklart under nasjonale programmer.

Hurtigpistol

Hurtigpistol er et nasjonalt program. Programmet består av 60 skudd mot den internasjonale silhuettskiven. Skyteavstand er 25 meter.

Dette er det mest populære skyteprogrammet innen baneskyting.

Programmet skytes i to klasser; Standardpistol og grovpistol. Skuddene fordeles slik:

4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie
4 serier a 5 skudd på 8 sekunder pr. serie
4 serier a 5 skudd på 6 sekunder pr. serie
Øvelsen skytes i to klasser: fin og grov. Våpnene er de samme som i standardpistol (fin) og grovpistol.