Det var den 7. desember 1982 at Bærum Pistolklubb ble stiftet. I 1977 var det noen herrer i Bærum Skytterlag som hadde lyst til å skyte med håndvåpen og danne en pistolgruppe i klubben. Denne gruppen ble ledet av Steinar Aarnes, Christian Rømming og Finn Erichsen.

Det hadde vært pistolskyttere i Bærum Skytterlag før dette også, men de hadde ikke en egen gruppe. Fremover mot 1982 levde rifle og pistol gruppene i fordraglighet, men etter hvert var det krefter som jobbet for å danne en egen pistolklubb. Dette ble som alle vet også gjort.

1982-1989

Det har ikke vært mulig å finne navnelisten på alle de 21 som skrev på søknadspapirene, men den formelle søknaden om å bli opptatt som klubb i NIH, ble underskrevet av Arne Hektoen som formann og Anne Gundersen som sekretær. Det første styret i Bærum Pistolklubb ble ikke valgt, men plukket ut av de som var aktive i pistolgruppen i Bærum Skytterlag.

På en ekstraordinær generalforsamling i pistolgruppen i Bærum Skytterlag den 11. januar 1983, ble det vedtatt at pistolgruppen i Bærum Skytterlag kollektivt skulle overføres til Bærum Pistolklubb. Dette ble også vedtatt på den ordinære generalforsamlingen i Bærum skytterlag 11. februar 1983. Vedtaket ble gjort med et overveldende flertall. Dato for den formelle overførsel ble satt til 18. februar 1983.

Det første styre i det nye Bærum Pistolklubb ble valgt på generalforsamlingen 15. april 1983 var:

Formann
Arne Hektoen
Sekretær
Anne Gundersen
Kasserer
Eilev Stuverud
Styremedlem
Christian Rømming
Sigurd Kolderup
Varamedlem
Lasse Glessing
Thor Rydén

Ved utgangen av 1983 var det 208 medlemmer. Dette har økt i årenes løp og stabilisert seg på ca 460 medlemmer.

I 1984 ble det opprettet 3 grupper i klubben: Feltgruppe m/Ville Aarseth som oppmann, Svartkruttgruppe m/Walter Wold som oppmann og metallsilhuettgruppe m/Randi Heggås og Lawson Vallery som oppmenn.

Klubben fikk sine første norgesmestere i 1985, Liv Randi Heggås, Lawson Vallery og Kjell Aamo i metallsilhuett.

1986 ble et år med store løft for klubben. Vi arrangerte det første EM i metallsilhuett. Det var over 300 starter og ble holdt på 300 meters banen på Løvenskiold. Klubben fikk 3 europamestere, Liv Randi Heggås, Jan Danielsen og Kjell Aamo. Vi var også dette året medarrangør av NM i svartkruttskyting sammen med OKTS, CSS og OSS.

I 1986 ble Steinar Aarnes, Christian Rømming og Sigurd Kolderup utnevnt til æresmedlemmer.

I 1987 fikk klubben sin første norgesmester i et NSF program. Anne Gundersen vant NM gull i feltpistol kvinner på Ørlandet. Dette året fikk vi også vår første norgesmester i Svartkrutt, Rolf Solhaug.

Samme året gikk Arne Hektoen av som formann og ble tildelt æresmedlemskap. Thor Rydén ble valgt til ny formann.

Helt fra tiden i Bærum Skytterlag var et av målene å få et fast tilholdssted og en egen bane. Det fikk vi i 1988, da vi ble tatt inn i det gode selskap på Løvenskiold. Nye kontrakter ble skrevet, og BPK fikk leie en seksjon av pistolbanen. Samtidig ble Samarbeidsutvalget for Pistolbanene dannet, med BPK som en av medlemmene. De andre var og er OPK, OSS og NOP.

Klubbens første NSF trenere ble utdannet i 1988. Anne Gundersen, Haakon Lind, Ragnar Sagbakken og Thor Rydén.

1988 ble et hektisk år på stevnefronten. Vi måtte ta mesteparten av EM i metall silhuett, da forbundet, NMF, ikke maktet dette alene. Vi hadde feltstevnet Astra Cup med 230 deltagere, dette stevnet hadde vi i flere år med forskjellige navn, Beretta Cup, Bærum Cup. Mørkefelten ble prøvet, hele 100 deltagere i mørket i november.

Akershus Skytterkrets ble dannet i 1988, og vi måtte forlate Oslo Skytterkrets for å gå inn i den nye kretsen. Samme år hadde vi våre første nybegynnerkurs, 3 stk med til sammen 45 deltagere. Klubben ble moderne i 1989, da kjøpte vi vår første PC.

1990-1999

Uvissheten om Løvenskiold banens eksistens gjorde at spørsmålet om nytt klubbhus hadde ligget på is en stund. I august 1990 bestemte Bærum Kommune seg for ikke å bygge ut området rundt Løvenskiold banen, og vi kunne sette i gang planene om nytt hus.

Eilev Stuverud gikk av som kasserer i 1991, og fikk æresmedlemskap for lang og tro tjeneste.

Lørdag 5 september 1992 ble det nye klubbhuset offisielt åpnet, etter en kjempeinnsats av mange personer.

Gjennom hele 90 tallet har tendensen i klubben vært at flere og flere medlemmer har deltatt i NM, KM og andre approberte stevner. Klubbens medlemmer har de siste årene begynt å forsyne seg av medaljene og lagdiplomene i norgesmesterskapene, særlig har veteranlaget 55 år gjort det veldig bra. De har økt antall NM diplomer med flere 100%.

På klubbens 15 års jubileumsfest ble Anne Gundersen og Thor Rydén utnevnt til æresmedlemmer.

I 1997 ble klubben enda mere moderne, klubben fikk da sin egen hjemmeside på nettet som en av de første pistolklubbene i Norge.

I Bærum Pistolklubb har det i alle år vært viktig at det skal være plass til alle typer skyttere. Man skal få lov til å skyte på det nivået man ønsker, om det er som konkurranseskytter eller som rekreasjonsskytter.

Vi har store utfordringer i vente, både som klubb og som skyttere.