International Shooting Sport Federation (ISSF) er en internasjonal organisasjon som skytesport. ISSF som er medlem av den internasjonale olympiske komité, og som sådan leder de olympiske skyteøvelsene. Organisasjonen, med 154 nasjonale forbund, har sitt hovedkvarter i München i Tyskland.

I Bærum pistolklubb skyter vi blant annet skyteprogrammene fra ISSF.

Fripistol
 

Programmet for fripistol består av 60 skudd fordelt på serier av 10 skudd mot den internasjonale presisjonsskiven. Skyteavstand er 50 meter. Samlet skytetid er 2 timer.

Fripistolen skal være i kaliber .22 (5,56 mm), men forøvrig vil den som navnet antyder være forbundet med få restriksjoner. Utformingen av våpnet er fritt, men skjeftet eller deler av pistolen må ikke gi støtte utenom selve hånden. Avtreksvekten er valgfri.

Utover dette skal fripistolen bare kunne lades med 1 patron av gangen. Øvelsen med fripistol blir regnet som den mest krevende av alle pistoløvelser. grunnen til dette er at det kreves stor konsentrasjon over lang tid. 

Grovpistol
 

 

     

Programmet for grovpistol består av 2 deler; presisjonsskyting og duellskyting. Skyteavstand er 25 meter.

Presisjonsskyting
Presisjonsskyting foregår mot den internasjonale presisjonsskiven. Denne skytingen består av 30 skudd fordelt på 6 serier av 5 skudd. Tid pr. serie er 5 minutter.

Duellskyting
Duellskyting foregår mot den internasjonale silhuettskiven. Denne skytingen består av 30 skudd fordelt på 6 serier av 5 skudd. I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder. Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises.

Poengene for presisjonsdelen og duelldelen legges sammen til en sluttsum for konkurransen.

Våpenet skal være av minimum kaliber 7,62mm (.32 ) og maksimum kaliber 9,65mm (.38). Avtrekksvekt må være minst 1000 gram, og vekten av våpenet med tomt magasin skal ikke overstige 1400 gram.

Finpistol
 

 

 

Programmet for finpistol består av 2 deler; presisjonsskyting og duellskyting. Skyteavstand er 25 meter.

Presisjonsskyting
Presisjonsskyting foregår mot den internasjonale presisjonsskiven. Denne skytingen består av 30 skudd fordelt på 6 serier av 5 skudd. Tid pr. serie er 6 minutter.

Duellskyting
Duellskyting foregår mot den internasjonale silhuettskiven. Denne skytingen består av 30 skudd fordelt på 6 serier av 5 skudd. I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder. Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises.

Poengene for presisjonsdelen og duelldelen legges sammen til en sluttsum for konkurransen.

Våpnet skal være i kaliber 5,6mm (.22). Avtrekksvekten må være minst 1000 gram. Vekten av våpenet med tomt magasin skal være max 1400 gram.

Standardpistol

Programmet for Standardpistol består av 60 skudd mot den internasjonale presisjonsskiven. Skyteavstand er 25 meter og skuddene fordeles slik:

4 serier a 5 skudd på 150 sekunder pr. serie.
4 serier a 5 skudd på 20 sekunder pr. serie.
4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie.
Våpnet skal være i kaliber 5,6mm (.22). Avtrekksvekten må være minst 1000 gram. Vekten av våpenet med tomt magasin skal være max 1400 gram.

Standardpistol er et meget krevende program, der systematisk trening er nødvendig for at gode resultater skal kunne oppnås.

Silhuettpistol
 

 

        

Silhuettpistol er en utpreget hurtigskyting som foregår mot 5 internasjonale silhuettskiver på 25 meters hold. Det avgis 60 tellende skudd fordelt på 2 omganger med 30 skudd i hver omgang. Hver omgang omfatter:

2 serier a 5 skudd på 8 sekunder. Ett skudd mot hver skive.
2 serier a 5 skudd på 6 sekunder. Ett skudd mot hver skive.
2 serier a 5 skudd på 4 sekunder. Ett skudd mot hver skive.
Etter ca. 1 time skytes 2. omgang, som er lik den første. Pistolen skal være i kaliber 5,6mm (.22). og våpenet skal ikke veie mer enn 1260 gram.

Luftpistol

Luftpistol foregår mot den internasjonale luftpistolskiven. Det skytes et varierende antall skudd avhengig av klasse. Menn og junior menn skyter 60 konkurranseskudd fordelt på serier a 10 skudd. Samlet skytetid er 1 time og 45 minutter. Kvinner og junior kvinner skyter 40 konkurranseskudd. Samlet skytetid er 1 time og 15 minutter.

Våpenet skal være en luft- eller CO2 pistol. Avtrekksvekten må være minst 500 gram. Den totale vekten av våpenet må ikke overskride 1500 gram.