Felt er den mest populære pistol-øvelsen i Norge. Hver vår springer mange hundre skyttere ut i skogen for å ha det morsomt, sosialt og spennende. For i felt foregår skytingen og konkurransen ute i terrenget. Blinkene som er av varierende størrelse er plassert på forskjellige avstander i terrenget. Avstandene kan variere fra 5 til 200 meter.

En ”feltløype” består av 10 standplasser. På hver standplass skal skytterne skyte på blinker plassert i terrenget, alt fra én til seks blinker. På hver standplass skytes det seks skudd, og det er opp til skytteren hvordan han vil fordele skuddene. Er det seks blinker på en standplass, er det helt greit å sette alle 6 skuddene i én av blinkene. Eller man kan prøve å treffe alle blinkene. Det lønner seg alltid å treffe alle blinkene, for det gir mer poeng. Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder.

Poeng regnes på følgende måte: Du får ett poeng for hvert skudd du treffer med, og så får du ytterligere ett poeng for hver blink du treffer. Så skyter du ett i én blink, får du to poeng. Ett poeng for treffet og ett poeng for blinken. Derfor lønner det seg alltid å treffe flest mulig blinker.

Våpengrupper

I felt kan du skyte med de fleste typer pistoler og revolvere. For at alle skal kunne konkurrere på like fot, er det laget en rekke forskjellige våpengrupper:

– GROVPISTOL (kal. 7,62 mm til 9,65 mm)

– FINPISTOL (kal. .22 Long Rifle)

– MILITÆRPISTOL (kal. 9 mm – 11,56 mm)

– REVOLVER (kal. 9 mm- 11,56 mm)

– SPESIALPISTOL (kal. 5,6 mm – 11,56 mm). Her er det særskilte krav til våpenets maks. størrelse m.m.

– SPESIALREVOLVER (kal. 5,6 mm – 11,56 mm). Her er særskilte det krav til våpenets maks. størrelse m.m.

– MAGNUM 1 (kal. .357 – .40)

– MAGNUM 2 (kal. .41 – .505)

I flere av gruppene er det krav til at ammunisjonen skal være av en viss styrke (faktor). Utregning av faktor skjer etter formelen: Hastighet (fps) x Kulevekt (grains) / 1000 = Faktor.

Du skyter de samme standplassene uansett hvilket våpen du bruker, men alle våpengruppene har sine særegenheter og utfordringer. Maksimalt oppnåelig poengsum varierer fra konkurranse til konkurranse, men pleier som regel å være rundt 100 poeng. Felt skytes i de fleste stillinger: Stående, knestående eller liggende, med én eller begge hendene.