Baneskyting er en spennene og konsentrasjonskrevende øvelse som vi i BPK har har mulighet til å trene på året rundt. Enten på vår egen bane på Løvenskioldbanen eller på Norges Idrettshøyskole.

I Norge skyter vi, i tillegg til ISSF programmer, programmer som ikke den internasjonale skytteorganisasjonen ISSF organiserer. Disse programmene står forklart under nasjonale programmer. Alle andre står under ISSF programmer.

En beskrivelse av pistolregler med nasjonale tilleggsbestemmelser og programmer finner du på sidene til Norges Skytterforbund. Du finner alle bestemmelsene her.