Kalender

20. januar 2018
09:00 Prioritert banegruppen Løvenskiold
12:00 Prioritert felt-gruppen 
21. januar 2018
09:00 Prioritet felttrening - KUN .22 KALIBER! 
12:00 Prioritet bane-gruppen - KUN .22 KALIBER! 
22. januar 2018
18:00 Trening Kolsås 
24. januar 2018
16:00 KM Akershus 3A. 
27. januar 2018
09:00 Prioritert banegruppen Løvenskiold
12:00 Prioritert felt-gruppen 
Medlemsmøte onsdag 15. nov. kl 19-20 – Innbebane-prosjektet

Medlemsmøte onsdag 15. nov. kl 19-20 – Innbebane-prosjektet

Kjære medlem,

Vi er kommet et godt stykke i forarbeidet med etablering av ny innebane på Skui med blant annet:

• Vi har kommet til enighet med Jutul IL om kjøp av deres gamle klubbhus
• Vi har allerede fått tildelt ca. 3,5 mill. i kommunal støtte
• Prosjektet vårt er blant de topp tre prioriterte i kommunens rullerende anleggsplan, noe som gir grunnlag for tildeling av tippemidler

Vi er derfor nå klare for å gå inn i neste fase av prosjektet.

Vi har etablert følgende arbeidsgrupper:

• Finansiering (Finansieringsplan og økonomi, tippemidler)
• Teknisk (Kontakt med arkitekt/byggleder, plan og gjennomføring av bygg, søknadsprosess kommune)
• Klubbhus (Forhandling med Jutul om kjøp av klubbhus)

Jeg inviterer til medlemsmøte førstkommende onsdag, den 15. nov. kl 19-20 på klubbhuset.

Målsetningen for møtet vil være:

• Informasjon rundt prosjektet
• Hvor langt er vi kommet, og hva gjenstår
• Etablere arbeidsgrupper med deltakere for videre arbeid

Dette er et prosjekt jeg virkelig har tro på, og vi er nærmere enn noen gang en egen innebane.

INFORMASJON FRA BANEGRUPPEN

INFORMASJON FRA BANEGRUPPEN

Klubbmesterskapet 5 september i 7 Grov(Hurtig) på papp vil bare bli kjørt i en omgang kl 18:00. Deltagere anmodes om å medbringe lapper.

Klubbens første felt-NM-arrangement bestått med glans!

Klubbens første felt-NM-arrangement bestått med glans!

Klubben har i disse dager arrangert vårt første felt-NM med fantastiske tilbakemeldinger. NM felt 2017 gikk av stabelen på Løvenskiold 12-15 juli med totalt 528 skyttere og 1408 starter over 4 dager. BPK stod for arrangementet og fikk god hjelp fra Oslo Pistolklubb, Oslo Sportsskyttere, Aron Skytterklubb, Nedre Eiker Pistolklubb, Oslo Kommunale Tjenestemenns Skytterlag, Ringerike Pistolklubb til å drifte enkelte standplasser. I sekretariatet hadde vi hjelp fra Anita Hansen fra Nedre Eiker Pistolklubb. Bare fra Bærum Pistolklubb var det over 60 personer som arbeidet iherdig fra tidlig om morgenen til sent på kveld for å dra dette i havn. les mer…

Informasjon fra feltgruppen

Informasjon fra feltgruppen

Trening torsdag 4. mai
Det blir ingen felttrening torsdag, fordi banen er leid bort til dynamisk stevne.

Påmelding til NM Felt og Spesialfelt
(NB: Gjelder kun for medlemmer av Bærum pistolklubb)

Påmelding til NM Felt, som avholdes på Løvenskioldbanen 12.-15. juli, sendes felt@bpk.no. Du må sende navn, fødselsdato, personID og hvilke øvelser du skal skyte. Frist 1. juni.

Påmelding til NM Spesialfelt, som arrangeres i Mysen 24.-25. juni, må gjøres individuelt. Gå inn på terminlisten (http://www.skyting.no/konkurranse/terminliste/terminliste-pistol/), søk opp NM Spesialfelt og følg prosedyren for påmelding. Frist er 4. juni.
NB: Velg «Jeg betaler selv». Startkontingenten vil bli refundert senere på grunnlag av resultatlistene.

Gull i NM-luft

Gull i NM-luft

Bærum Pistolklubb gratulere Anne Mette Sæteren med norgesmesterskapet i luftpistol.Hun skjøt best i innledende (371 poeng), og vant en meget spennende finale med 0,2 poeng etter en flott innhenting. les mer…