Startsiden

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Her finner dere sakspapirene til Bærum pistolklubbs årsmøte, som holdes som et skriftlig årsmøte i tiden 9. mars kl. 0800 til 15. mars kl. 2000.

Et skriftlig årsmøte er en nødløsning i en tid hvor det er vanskelig å møtes fysisk. Møteformen egner seg kun til møter hvor det ikke skal behandles kontroversielle saker, noe styret mener er tilfellet for årets møte. Styret ser det likevel som viktig at så mange som mulig deltar i møtet. Dette gjøres ved å avgi stemme pr. e-post. Se innledningen på s. 2 samt forretningsorden som dere finner i Pkt. 7 på samme side. 

Ved et skriftlig årsmøte regnes de som avgir stemme pr. e-post som deltagere i møtet. Det er derfor et sterkt ønske fra styret om at så mange som mulig avgir stemme. Det er mulig å stemme for eller imot enkeltforslag, eller man kan stemme for (eller imot) samtlige forslag samlet. Dette gjøres i så fall ved at man sender en e-post med tekst “Jeg stemmer for (eller imot) samtlige forslag og saker som fremkommer i saksdokumentene”. 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at det ved et skriftlig årsmøte ikke er anledning til å fremme alternative kandidater under valget. Dersom noen insisterer på å fremme alternativ kandidat til et verv, eller en eller flere kandidater skulle få flere stemmer “imot” enn “for”, vil møtet måtte avlyses og utsettes til vi kan avholde et ordinært møte.

Styret presiserer at det er viktig å avgi stemme selv om du er enig i alle forslag og saker. Hvis ikke, vil du ikke bli regnet som deltagende i møtet.

Dersom du har spørsmål, kan disse rettes til post@bpk.no.Stemme avgis til post@bpk.no i tidsrommet 9. mars kl. 0800 til 15. mars kl. 2000.

Hilsen

Morten Støen

leder i BPK

Klubbhuset er utleid uke 5–10 og 16–24

Klubbhuset er utleid uke 5–10 og 16–24

Klubbhuset på Løvenskioldbanen er leid ut til politiet alle virkedager klokken 0800–1600 i uke 5–10 og uke 16–24. Erfaringsmessig vil banen og klubbhuset likevel være ledig fra cirka klokken 1400.

Vennlig hilsen styret

Skytebanen åpner igjen

Skytebanen åpner igjen

Skytterforbundet meddeler at følgende regler gjelder for skytebanen på Løvenskiold. Reglene gjelder fra og med i dag og inntil annen beskjed kommer.

1.  Stevner er ikke tillatt

2.  Det kan trenes med inntil10 skyttere per bane, forutsatt at det holdes en avstand på minimum 1m.

3.  Kravet til avstand gjelder også på fellesområder, parkeringsplasser etc.

4.  Klubbene/leietakerne er ansvarlig for å følge opp at kravet om maks antall, avstand etc. overholdes.

5.    Det skal værehåndsprit/antibac lett tilgjengelig på alle baner.     

Det kan komme nye regler allerede etter at Formannskapet i kommunen har avholdtmøte fredag 18. desember.

Pakkeskytingen på torsdager er dermed avlyst. Styret ber om at klubbhuset brukes i minst mulig grad og at alle vasker etter seg dersom huset må brukes.

Vennlig hilsen styret i BPK

Løvenskioldbanen stengt inntil videre

Løvenskioldbanen stengt inntil videre

Vi har fått melding fra Norges skytterforbund, som eier Løvenskioldbanen, at banen stenges for all skyting inntil videre. Dette gjelder terminfestede arrangementer, organisert trening og uorganisert egentrening.

Avlysninger i november

Avlysninger i november

Feltgruppas Vinterserierunde, som skulle vært arrangert torsdag 5. november, og klubbmesterskapet i militærfelt og revolverfelt, som skulle gått lørdag 7. november, avlyses på grunn av den økende koronasmitten i samfunnet.

Bærum pistolklubb vil komme tilbake med ytterligere informasjon om aktiviteten på Løvenskiold og Kolsås etter hvert som nye anbefalinger fra helsemyndighetene foreligger.

Hilsen

Morten Støen
Leder Bærum PK

fripistolstevner på 50-meteren

fripistolstevner på 50-meteren

Velkommen til fripistolstevner på 50-meteren!


Stevnene er 20/8 og 27/8, og vi begynner klokken 17.00 begge dager.


Det blir også KM med innlagt klubbmesterskap søndag 6/9 klokken 12.00 og 14.00. Vi kjører to lag ettersom det er begrenset kapasitet på grunn av coronasituasjonen.

Velkommen!


Vennlig hilsen Banegruppa

Kalender

1. mars 2021
 • 1. februar 2021  08:00 - 12. mars 2021  14:30
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

 • 1. mars 2021  18:00 - 19:30
  Kolsås, ungdomstrening luft

2. mars 2021
 • 1. februar 2021  08:00 - 12. mars 2021  14:30
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

3. mars 2021
 • 1. februar 2021  08:00 - 12. mars 2021  14:30
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

 • 3. mars 2021  16:00 - 21:00
  Kolsås, ikke organisert trening.

4. mars 2021
 • 1. februar 2021  08:00 - 12. mars 2021  14:30
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

 • 4. mars 2021  18:00 - 19:30
  Kolsås, ungdomstrening luft.

5. mars 2021
 • 1. februar 2021  08:00 - 12. mars 2021  14:30
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

6. mars 2021
 • 1. februar 2021  08:00 - 12. mars 2021  14:30
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

 • 6. mars 2021  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

 • 6. mars 2021  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

7. mars 2021
 • 1. februar 2021  08:00 - 12. mars 2021  14:30
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

 • 7. mars 2021  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

 • 7. mars 2021  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold