Medlemstyper i Bærum Pistolklubb

Gjestemedlem Juniormedlem Husstandsmedlem Hovedmedlem
For medlem som har hovedmedlems-skap i annen klubb For medlem under 20 år For personer med samme bosted som familiemedlem som er hovedmedlem For personer som har klubben som sin hovedklubb
Fri tilgang på klubbens organiserte treninger, inkludert skivemateriell image001 image001 image001 image001
Fritt lån av klubbens våpen på organiserte treninger image001 image001 image001 image001
Fri bruk av klubbens baneanlegg på Løvenskioldbanen utenfor organiserte treninger image001 image001 image001 image001
Fri bruk av klubbens skivemateriell utenfor organiserte treninger (tilgang skivebod parkeringsplass) image001 image001 image001 image001
Fri tilgang til klubbhus hele året ved klubbens bane på Løvenskiold image001 image001 image001 image001
Fri bruk av klubbens elektroniske skiver (krever opplæring og godkjenning) image001 image001 image001
Forbundstilknytning (kontingent til Norges Skytterforbund og Akershus Skytterkrets) image001 image001 image001
Skyter for Bærum Pistolklubb i stevner og mesterskap image001 image001 image001
Stemmeberettiget på klubbens åsmøte (fra fylte 15 år) image001 image001 image001 image001
Kan velges inn i klubbens styre eller som tillitsvalgt (fra fylte 15 år) image001 image001 image001 image001

Unntak fra denne oversikten kan gis av klubbens leder