Skytegrupper

Klubben har aktiviteter innen luft-, bane-, felt- og svartkruttskyting. Vi er organisert i fire grupper med ansvar for hvert av disse områdene. Hver gruppe har ledes av en oppmann.

Luftgruppen

 

 

 

Ove Horgen

Luftoppmann
E-post: luft(at)bpk.no
27. januar 2021
 • 27. januar 2021  16:00 - 21:00
  Kolsås koronalukket

3. februar 2021
 • 3. februar 2021  16:00 - 21:00
  Kolsås koronalukket

10. februar 2021
 • 10. februar 2021  16:00 - 21:00
  Kolsås koronalukket

17. februar 2021
 • 17. februar 2021  16:00 - 21:00
  Kolsås koronalukket

24. februar 2021
 • 24. februar 2021  16:00 - 21:00
  Kolsås koronalukket

Banegruppen

 

Lasse hovd

Baneoppmann
E-post: bane(at)bpk.no
30. januar 2021
 • 30. januar 2021  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

31. januar 2021
 • 31. januar 2021  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

6. februar 2021
 • 6. februar 2021  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

7. februar 2021
 • 7. februar 2021  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

13. februar 2021
 • 13. februar 2021  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

14. februar 2021
 • 14. februar 2021  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

20. februar 2021
 • 20. februar 2021  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

21. februar 2021
 • 21. februar 2021  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

Feltgruppen

 

Jonas lunde

Feltoppmann
E-post: felt(at)bpk.no
30. januar 2021
 • 30. januar 2021  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

31. januar 2021
 • 31. januar 2021  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

6. februar 2021
 • 6. februar 2021  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

7. februar 2021
 • 7. februar 2021  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

13. februar 2021
 • 13. februar 2021  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

14. februar 2021
 • 14. februar 2021  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

20. februar 2021
 • 20. februar 2021  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

21. februar 2021
 • 21. februar 2021  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

Svartkruttgruppen

Birger Kampeseter

Svartkruttoppmann
E-post: svartkrutt(at)bpk.no

Ingenting fra 26. januar 2021 til 26. februar 2021.