Skytegrupper

Klubben har aktiviteter innen luft-, bane-, felt- og svartkruttskyting. Vi er organisert i fire grupper med ansvar for hvert av disse områdene. Hver gruppe har ledes av en oppmann.

Luftgruppen

Ove Horgen

Luftoppmann
E-post: luft(at)bpk.no
27. mai 2019
 • 27. mai 2019  18:00 - 20:00
  Trening luft Kolsås

29. mai 2019
 • 29. mai 2019  18:00 - 20:00
  Sommeravslutning Luft

Banegruppen

Jan Henrik Eriksen

Baneoppmann
E-post: bane(at)bpk.no
28. mai 2019
 • 28. mai 2019  18:00 - 20:00
  Seriepokalen 2

2. juni 2019
 • 2. juni 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

4. juni 2019
 • 4. juni 2019  18:00 - 20:00
  Klubbmesterskap Finpistol

8. juni 2019
 • 8. juni 2019  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

9. juni 2019
 • 9. juni 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

11. juni 2019
 • 11. juni 2019  18:00 - 20:00
  Klubbmesterskap Grovpistol

15. juni 2019
 • 15. juni 2019  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

16. juni 2019
 • 16. juni 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

18. juni 2019
 • 18. juni 2019  18:00 - 20:00
  Seriepokalen 3

22. juni 2019
 • 22. juni 2019  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

23. juni 2019
 • 23. juni 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

25. juni 2019
 • 25. juni 2019  18:00 - 20:00
  Nais fin/ trening

Feltgruppen

Morten Støen

Feltoppmann
E-post: felt(at)bpk.no
1. juni 2019
 • 1. juni 2019  09:00 - 15:00
  Norgesfelt
  BPK Løvenskiold

2. juni 2019
 • 2. juni 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

3. juni 2019
 • 3. juni 2019  18:00 - 21:00
  Militær- og revolvercupen

8. juni 2019
 • 8. juni 2019  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

9. juni 2019
 • 9. juni 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

15. juni 2019
 • 15. juni 2019  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

16. juni 2019
 • 16. juni 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

22. juni 2019
 • 22. juni 2019  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

23. juni 2019
 • 23. juni 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

24. juni 2019
 • 24. juni 2019  18:00 - 21:00
  Militær- og revolvercupen

Svartkruttgruppen

Arne Kvam

Svartkruttoppmann
E-post: svartkrutt(at)bpk.no

Ingenting fra 26. mai 2019 til 26. juni 2019.