Skytegrupper

Klubben har aktiviteter innen luft-, bane-, felt- og svartkruttskyting. Vi er organisert i fire grupper med ansvar for hvert av disse områdene. Hver gruppe har ledes av en oppmann.

Luftgruppen

Ove Horgen

Luftoppmann
E-post: luft(at)bpk.no
20. mars 2019
 • 20. mars 2019  18:00 - 20:30
  Klubbmesterskap Luft

21. mars 2019
 • 21. mars 2019  12:00 - 14:30
  Lunsjklubb Kolsås

24. mars 2019
 • 24. mars 2019  10:30 - 15:30
  Østlandsmesterskap luft Krapfoss Moss

25. mars 2019
 • 25. mars 2019  18:00 - 20:00
  Trening luft Kolsås

27. mars 2019
 • 27. mars 2019  16:00 - 20:30
  Stevne luft Kolsås

28. mars 2019
 • 28. mars 2019  12:00 - 14:30
  Lunsjklubb Kolsås

1. april 2019
 • 1. april 2019  18:00 - 20:00
  Trening luft Kolsås

4. april 2019
 • 4. april 2019  12:00 - 14:30
  Lunsjklubb Kolsås

8. april 2019
 • 8. april 2019  18:00 - 20:00
  Trening luft Kolsås

11. april 2019
 • 11. april 2019  12:00 - 14:30
  Lunsjklubb Kolsås

15. april 2019
 • 15. april 2019  18:00 - 20:00
  Trening luft Kolsås

18. april 2019
 • 18. april 2019  12:00 - 14:30
  Lunsjklubb Kolsås

Banegruppen

Jan Henrik Eriksen

Baneoppmann
E-post: bane(at)bpk.no
23. mars 2019
 • 23. mars 2019  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

24. mars 2019
 • 24. mars 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

30. mars 2019
 • 30. mars 2019  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

31. mars 2019
 • 31. mars 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

6. april 2019
 • 6. april 2019  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

7. april 2019
 • 7. april 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

9. april 2019
 • 9. april 2019  18:00 - 20:00
  Banetrening

13. april 2019
 • 13. april 2019  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

14. april 2019
 • 14. april 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

Feltgruppen

Morten Støen

Feltoppmann
E-post: felt(at)bpk.no
21. mars 2019
 • 21. mars 2019  18:00 - 21:00
  BPK Vinterserie
  Løvenskiold

23. mars 2019
 • 23. mars 2019  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

24. mars 2019
 • 24. mars 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

28. mars 2019
 • 28. mars 2019  18:00 - 21:00
  BPK Vinterserie
  Løvenskiold

30. mars 2019
 • 30. mars 2019  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

31. mars 2019
 • 31. mars 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

4. april 2019
 • 4. april 2019  18:00 - 21:00
  BPK Vinterserie
  Løvenskiold

6. april 2019
 • 6. april 2019  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

7. april 2019
 • 7. april 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

11. april 2019
 • 11. april 2019  18:00 - 21:00
  BPK Vinterserie
  Løvenskiold

13. april 2019
 • 13. april 2019  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

14. april 2019
 • 14. april 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

Svartkruttgruppen

Arne Kvam

Svartkruttoppmann
E-post: svartkrutt(at)bpk.no

Ingenting fra 18. mars 2019 til 18. april 2019.