Skytegrupper

Klubben har aktiviteter innen luft-, bane-, felt- og svartkruttskyting. Vi er organisert i fire grupper med ansvar for hvert av disse områdene. Hver gruppe har ledes av en oppmann.

Luftgruppen

 

 

 

Ove Horgen

Luftoppmann
E-post: luft(at)bpk.no

Ingenting fra 5. juli 2020 til 5. august 2020.

Banegruppen

 

Lasse hovd

Baneoppmann
E-post: bane(at)bpk.no
6. juli 2020
 • 6. juli 2020  18:00 - 20:00
  Stevne Standard

 • 6. juli 2020  19:30 - 20:30
  Stevne Hurtig F/G

11. juli 2020
 • 11. juli 2020  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

12. juli 2020
 • 12. juli 2020  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

18. juli 2020
 • 18. juli 2020  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

19. juli 2020
 • 19. juli 2020  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

20. juli 2020
 • 20. juli 2020  18:00 - 20:00
  Stevne Standard

 • 20. juli 2020  19:30 - 20:30
  Stevne Hurtig F/G

25. juli 2020
 • 25. juli 2020  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

26. juli 2020
 • 26. juli 2020  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

1. august 2020
 • 1. august 2020  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

2. august 2020
 • 2. august 2020  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

3. august 2020
 • 3. august 2020  18:00 - 20:00
  Stevne Standard

 • 3. august 2020  19:30 - 20:30
  Stevne Hurtig F/G

4. august 2020
 • 4. august 2020  18:00 - 20:00
  Trening bane

Feltgruppen

 

Jonas lunde

Feltoppmann
E-post: felt(at)bpk.no
11. juli 2020
 • 11. juli 2020  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

12. juli 2020
 • 12. juli 2020  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

18. juli 2020
 • 18. juli 2020  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

19. juli 2020
 • 19. juli 2020  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

25. juli 2020
 • 25. juli 2020  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

26. juli 2020
 • 26. juli 2020  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

1. august 2020
 • 1. august 2020  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

2. august 2020
 • 2. august 2020  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

Svartkruttgruppen

Birger Kampeseter

Svartkruttoppmann
E-post: svartkrutt(at)bpk.no

Ingenting fra 5. juli 2020 til 5. august 2020.