Skytegrupper

Klubben har aktiviteter innen luft-, bane-, felt- og svartkruttskyting. Vi er organisert i fire grupper med ansvar for hvert av disse områdene. Hver gruppe har ledes av en oppmann.

Luftgruppen

Ove Horgen

Luftoppmann
E-post: luft(at)bpk.no

Ingenting fra 18. januar 2019 til 18. februar 2019.

Banegruppen

Jan Henrik Eriksen

Baneoppmann
E-post: bane(at)bpk.no
20. januar 2019
 • 20. januar 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

26. januar 2019
 • 26. januar 2019  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

27. januar 2019
 • 27. januar 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

2. februar 2019
 • 2. februar 2019  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

3. februar 2019
 • 3. februar 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

9. februar 2019
 • 9. februar 2019  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

10. februar 2019
 • 10. februar 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

17. februar 2019
 • 17. februar 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

Feltgruppen

Morten Støen

Feltoppmann
E-post: felt(at)bpk.no
19. januar 2019
 • 19. januar 2019  10:00 - 16:00
  Norgesfelt
  BPK Løvenskiold

20. januar 2019
 • 20. januar 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

24. januar 2019
 • 24. januar 2019  18:00 - 21:00
  BPK Vinterserie
  Løvenskiold

26. januar 2019
 • 26. januar 2019  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

27. januar 2019
 • 27. januar 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

31. januar 2019
 • 31. januar 2019  18:00 - 21:00
  BPK Vinterserie
  Løvenskiold

2. februar 2019
 • 2. februar 2019  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

3. februar 2019
 • 3. februar 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

7. februar 2019
 • 7. februar 2019  18:00 - 21:00
  BPK Vinterserie
  Løvenskiold

9. februar 2019
 • 9. februar 2019  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

10. februar 2019
 • 10. februar 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

14. februar 2019
 • 14. februar 2019  18:00 - 21:00
  BPK Vinterserie
  Løvenskiold

16. februar 2019
 • 16. februar 2019  10:00 - 16:00
  Norgesfelt
  BPK Løvenskiold

17. februar 2019
 • 17. februar 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

Svartkruttgruppen

Arne Kvam

Svartkruttoppmann
E-post: svartkrutt(at)bpk.no

Ingenting fra 18. januar 2019 til 18. februar 2019.