Skytegrupper

Klubben har aktiviteter innen luft-, bane-, felt- og svartkruttskyting. Vi er organisert i fire grupper med ansvar for hvert av disse områdene. Hver gruppe har ledes av en oppmann.

Luftgruppen

Ove Horgen

Luftoppmann
E-post: luft(at)bpk.no

Ingenting fra 15. juli 2019 til 15. august 2019.

Banegruppen

Jan Henrik Eriksen

Baneoppmann
E-post: bane(at)bpk.no
20. juli 2019
 • 20. juli 2019  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

21. juli 2019
 • 21. juli 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

27. juli 2019
 • 27. juli 2019  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

28. juli 2019
 • 28. juli 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

3. august 2019
 • 3. august 2019  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

4. august 2019
 • 4. august 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

6. august 2019
 • 6. august 2019  18:00 - 20:00
  Trening

10. august 2019
 • 10. august 2019  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

11. august 2019
 • 11. august 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

Feltgruppen

Morten Støen

Feltoppmann
E-post: felt(at)bpk.no
20. juli 2019
 • 20. juli 2019  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

21. juli 2019
 • 21. juli 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

27. juli 2019
 • 27. juli 2019  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

28. juli 2019
 • 28. juli 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

3. august 2019
 • 3. august 2019  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

4. august 2019
 • 4. august 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

10. august 2019
 • 10. august 2019  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

11. august 2019
 • 11. august 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

Svartkruttgruppen

Arne Kvam

Svartkruttoppmann
E-post: svartkrutt(at)bpk.no

Ingenting fra 15. juli 2019 til 15. august 2019.