Skytegrupper

Klubben har aktiviteter innen luft-, bane-, felt- og svartkruttskyting. Vi er organisert i fire grupper med ansvar for hvert av disse områdene. Hver gruppe har ledes av en oppmann.

Luftgruppen

Ove Horgen

Luftoppmann
E-post: luft(at)bpk.no
18. november 2019
 • 18. november 2019  18:00 - 20:00
  Trening Kolsås, Luft

20. november 2019
 • 20. november 2019  18:00 - 20:00
  Luftserien #11

21. november 2019
 • 21. november 2019  18:00 - 19:30
  Instruksjonsdag Kolsås

25. november 2019
 • 25. november 2019  18:00 - 20:00
  Trening Kolsås, Luft

27. november 2019
 • 27. november 2019  18:00 - 20:00
  Trening NAIS Luft

28. november 2019
 • 28. november 2019  18:00 - 19:30
  Instruksjonsdag Kolsås

2. desember 2019
 • 2. desember 2019  18:00 - 20:00
  Trening Kolsås, Luft

4. desember 2019
 • 4. desember 2019  18:00 - 19:00
  OBIK på Kolsås, ingen BPK trening.

5. desember 2019
 • 5. desember 2019  18:00 - 19:30
  Instruksjonsdag Kolsås

6. desember 2019
 • 6. desember 2019  16:00 - 20:30
  Stevne Kolsås 3AD 40/60 Kl 16:00 og 19:00
  Kolsås, Norge

7. desember 2019
 • 7. desember 2019  10:00 - 14:30
  3AD luft uttaksstevne med Norma ungdomsstevne

8. desember 2019
 • 8. desember 2019  10:00 - 14:30
  Uttaksstevne Luft 3A, Kolsås

9. desember 2019
 • 9. desember 2019  18:00 - 20:00
  Trening Kolsås, Luft

11. desember 2019
 • 11. desember 2019  18:00 - 20:00
  Luftserien #12

12. desember 2019
 • 12. desember 2019  18:00 - 19:30
  Instruksjonsdag Kolsås

Banegruppen

Jan Henrik Eriksen

Baneoppmann
E-post: bane(at)bpk.no
16. november 2019
 • 16. november 2019  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

17. november 2019
 • 17. november 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

23. november 2019
 • 23. november 2019  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

24. november 2019
 • 24. november 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

30. november 2019
 • 30. november 2019  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

1. desember 2019
 • 1. desember 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

7. desember 2019
 • 7. desember 2019  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

8. desember 2019
 • 8. desember 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

14. desember 2019
 • 14. desember 2019  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

Feltgruppen

Morten Støen

Feltoppmann
E-post: felt(at)bpk.no
16. november 2019
 • 16. november 2019  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

17. november 2019
 • 17. november 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

21. november 2019
 • 21. november 2019  18:00 - 21:00
  Felttrening
  Løvenskioldbanen Skytesenter, Dælimosen 50, 1359 Eiksmarka, Norge

23. november 2019
 • 23. november 2019  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

24. november 2019
 • 24. november 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

28. november 2019
 • 28. november 2019  18:00 - 21:00
  Felttrening
  Løvenskioldbanen Skytesenter, Dælimosen 50, 1359 Eiksmarka, Norge

30. november 2019
 • 30. november 2019  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

1. desember 2019
 • 1. desember 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

5. desember 2019
 • 5. desember 2019  18:00 - 21:00
  Felttrening
  Løvenskioldbanen Skytesenter, Dælimosen 50, 1359 Eiksmarka, Norge

7. desember 2019
 • 7. desember 2019  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

8. desember 2019
 • 8. desember 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

12. desember 2019
 • 12. desember 2019  18:00 - 21:00
  Felttrening
  Løvenskioldbanen Skytesenter, Dælimosen 50, 1359 Eiksmarka, Norge

14. desember 2019
 • 14. desember 2019  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

Svartkruttgruppen

Arne Kvam

Svartkruttoppmann
E-post: svartkrutt(at)bpk.no

Ingenting fra 14. november 2019 til 14. desember 2019.