Skytegrupper

Klubben har aktiviteter innen luft-, bane-, felt- og svartkruttskyting. Vi er organisert i fire grupper med ansvar for hvert av disse områdene. Hver gruppe har ledes av en oppmann.

Luftgruppen

Ove Horgen

Luftoppmann
E-post: luft(at)bpk.no
19. november 2018
 • 19. november 2018  18:00 - 20:00
  Lufttrening Kolsås

21. november 2018
 • 21. november 2018  18:00 - 20:00
  NAIS / trening Kolsås.

26. november 2018
 • 26. november 2018  18:00 - 20:00
  Lufttrening Kolsås

28. november 2018
 • 28. november 2018  18:00 - 20:00
  Trening Kolsås

3. desember 2018
 • 3. desember 2018  18:00 - 20:00
  Lufttrening Kolsås

5. desember 2018
 • 5. desember 2018  16:00 - 20:30
  OBIK på kolsås, ingen skyting for oss.

10. desember 2018
 • 10. desember 2018  18:00 - 20:00
  Lufttrening Kolsås

12. desember 2018
 • 12. desember 2018  18:00 - 19:00
  Luftserien #12

Banegruppen

Jan Henrik Eriksen

Baneoppmann
E-post: bane(at)bpk.no
18. november 2018
 • 18. november 2018  12:00 - 16:00
  Prioritet bane-gruppen - KUN .22 KALIBER!

24. november 2018
 • 24. november 2018  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen

25. november 2018
 • 25. november 2018  12:00 - 16:00
  Prioritet bane-gruppen - KUN .22 KALIBER!

1. desember 2018
 • 1. desember 2018  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen

2. desember 2018
 • 2. desember 2018  12:00 - 16:00
  Prioritet bane-gruppen - KUN .22 KALIBER!

8. desember 2018
 • 8. desember 2018  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen

9. desember 2018
 • 9. desember 2018  12:00 - 16:00
  Prioritet bane-gruppen - KUN .22 KALIBER!

16. desember 2018
 • 16. desember 2018  12:00 - 16:00
  Prioritet bane-gruppen - KUN .22 KALIBER!

Feltgruppen

Morten Støen

Feltoppmann
E-post: felt(at)bpk.no
17. november 2018
 • 17. november 2018  09:00 - 15:00
  Norgesfelt (m/ klubbmesterskap Grovfelt)

18. november 2018
 • 18. november 2018  09:00 - 12:00
  Prioritet felttrening - KUN .22 KALIBER!

22. november 2018
 • 22. november 2018  18:00 - 21:00
  BPK Vinterserie
  Løvenskiold

24. november 2018
 • 24. november 2018  12:00 - 16:00
  Prioritert felt-gruppen

25. november 2018
 • 25. november 2018  09:00 - 12:00
  Prioritet felttrening - KUN .22 KALIBER!

29. november 2018
 • 29. november 2018  18:00 - 21:00
  BPK Vinterserie
  Løvenskiold

1. desember 2018
 • 1. desember 2018  12:00 - 16:00
  Prioritert felt-gruppen

2. desember 2018
 • 2. desember 2018  09:00 - 12:00
  Prioritet felttrening - KUN .22 KALIBER!

6. desember 2018
 • 6. desember 2018  18:00 - 21:00
  BPK Vinterserie
  Løvenskiold

8. desember 2018
 • 8. desember 2018  12:00 - 16:00
  Prioritert felt-gruppen

9. desember 2018
 • 9. desember 2018  09:00 - 12:00
  Prioritet felttrening - KUN .22 KALIBER!

13. desember 2018
 • 13. desember 2018  18:00 - 21:00
  BPK Vinterserie
  Løvenskiold

15. desember 2018
 • 15. desember 2018  09:00 - 15:00
  Norgesfelt (m/ klubbmesterskap Revolverfelt)

16. desember 2018
 • 16. desember 2018  09:00 - 12:00
  Prioritet felttrening - KUN .22 KALIBER!

Svartkruttgruppen

Arne Kvam

Svartkruttoppmann
E-post: svartkrutt(at)bpk.no

Ingenting fra 16. november 2018 til 16. desember 2018.