Skytegrupper

Klubben har aktiviteter innen luft-, bane-, felt- og svartkruttskyting. Vi er organisert i fire grupper med ansvar for hvert av disse områdene. Hver gruppe har ledes av en oppmann.

Luftgruppen

Ove Horgen

Luftoppmann
E-post: luft(at)bpk.no

26. september 2018
 • 26. september 2018  16:00 - 20:00
  Luftstevne 3AD

1. oktober 2018
 • 1. oktober 2018  18:00 - 20:00
  Lufttrening Kolsås

3. oktober 2018
 • 3. oktober 2018  18:00 - 19:00
  Luftserien #10

8. oktober 2018
 • 8. oktober 2018  18:00 - 20:00
  Lufttrening Kolsås

10. oktober 2018
 • 10. oktober 2018  15:00 - 20:00
  OBIK på Kolsås. Ingen skyting for oss.

15. oktober 2018
 • 15. oktober 2018  18:00 - 20:00
  Lufttrening Kolsås

17. oktober 2018
 • 17. oktober 2018  16:00 - 20:00
  Luftstevne 3AD

22. oktober 2018
 • 22. oktober 2018  18:00 - 20:00
  Lufttrening Kolsås

24. oktober 2018
 • 24. oktober 2018  18:00 - 20:00
  Lufttrening Kolsås

Banegruppen

Jan Henrik Eriksen

Baneoppmann
E-post: bane(at)bpk.no

29. september 2018
 • 29. september 2018  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen

30. september 2018
 • 30. september 2018  12:00 - 14:00
  Klubbmesterskap fripistol 50m
  Løvenskiold 50m-banen

 • 30. september 2018  12:00 - 16:00
  Prioritet bane-gruppen - KUN .22 KALIBER!

2. oktober 2018
 • 2. oktober 2018  18:00 - 21:00
  Seriepokalen 5

6. oktober 2018
 • 6. oktober 2018  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen

7. oktober 2018
 • 7. oktober 2018  12:00 - 16:00
  Prioritet bane-gruppen - KUN .22 KALIBER!

9. oktober 2018
 • 9. oktober 2018  18:00 - 21:00
  Trening Bane

13. oktober 2018
 • 13. oktober 2018  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen

14. oktober 2018
 • 14. oktober 2018  12:00 - 16:00
  Prioritet bane-gruppen - KUN .22 KALIBER!

16. oktober 2018
 • 16. oktober 2018  18:00 - 21:00
  Seriepokalen 6

21. oktober 2018
 • 21. oktober 2018  12:00 - 16:00
  Prioritet bane-gruppen - KUN .22 KALIBER!

23. oktober 2018
 • 23. oktober 2018  18:00 - 21:00
  Trening Bane

Feltgruppen

Morten Støen

Feltoppmann
E-post: felt(at)bpk.no

27. september 2018
 • 27. september 2018  18:00 - 21:00
  Felttrening
  Løvenskiold

29. september 2018
 • 29. september 2018  12:00 - 16:00
  Prioritert felt-gruppen

30. september 2018
 • 30. september 2018  09:00 - 12:00
  Prioritet felttrening - KUN .22 KALIBER!

4. oktober 2018
 • 4. oktober 2018  18:00 - 21:00
  BPK Vinterserie
  Løvenskiold

6. oktober 2018
 • 6. oktober 2018  12:00 - 16:00
  Prioritert felt-gruppen

7. oktober 2018
 • 7. oktober 2018  09:00 - 12:00
  Prioritet felttrening - KUN .22 KALIBER!

8. oktober 2018
 • 8. oktober 2018  18:00 - 21:00
  Militær- og revolvercupen
  Løvenskioldbanen

11. oktober 2018
 • 11. oktober 2018  18:00 - 21:00
  BPK Vinterserie
  Løvenskiold

13. oktober 2018
 • 13. oktober 2018  12:00 - 16:00
  Klubbmesterskap Spesialrevolver

14. oktober 2018
 • 14. oktober 2018  09:00 - 12:00
  Prioritet felttrening - KUN .22 KALIBER!

18. oktober 2018
 • 18. oktober 2018  18:00 - 21:00
  BPK Vinterserie
  Løvenskiold

20. oktober 2018
 • 20. oktober 2018  09:00 - 15:00
  Norgesfelt (m/ klubbmesterskap Finfelt)

21. oktober 2018
 • 21. oktober 2018  09:00 - 12:00
  Prioritet felttrening - KUN .22 KALIBER!

25. oktober 2018
 • 25. oktober 2018  18:00 - 21:00
  BPK Vinterserie
  Løvenskiold

Svartkruttgruppen

Arne Kvam

Svartkruttoppmann
E-post: svartkrutt(at)bpk.no

26. september 2018
 • 26. september 2018  16:30 - 19:30
  Svartkruttrening

3. oktober 2018
 • 3. oktober 2018  16:00 - 19:00
  svartkruttrening

10. oktober 2018
 • 10. oktober 2018  16:00 - 19:00
  svartkruttrening

17. oktober 2018
 • 17. oktober 2018  16:00 - 19:00
  Svartkruttrening

24. oktober 2018
 • 24. oktober 2018  16:00 - 19:00
  Svartkruttrening