Skytegrupper

Klubben har aktiviteter innen luft-, bane-, felt- og svartkruttskyting. Vi er organisert i fire grupper med ansvar for hvert av disse områdene. Hver gruppe har ledes av en oppmann.

Luftgruppen

Ove Horgen

Luftoppmann
E-post: luft(at)bpk.no

21. mai 2018
 • 21. mai 2018  18:00 - 20:00
  Ingen organisert trening på Kolsås

23. mai 2018
 • 23. mai 2018  18:00 - 21:15
  Luftserien #7

28. mai 2018
 • 28. mai 2018  18:00 - 20:00
  Trening Kolsås

30. mai 2018
 • 30. mai 2018  18:00 - 21:00
  Sommeravslutning

4. juni 2018
 • 4. juni 2018  18:00 - 20:00
  Trening Kolsås

11. juni 2018
 • 11. juni 2018  18:00 - 20:00
  Trening Kolsås

18. juni 2018
 • 18. juni 2018  18:00 - 20:00
  Trening Kolsås

Banegruppen

Jan Henrik Eriksen

Baneoppmann
E-post: bane(at)bpk.no

22. mai 2018
 • 22. mai 2018  18:00 - 21:00
  Seriepokalen 2

26. mai 2018
 • 26. mai 2018  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen

27. mai 2018
 • 27. mai 2018  12:00 - 16:00
  Prioritet bane-gruppen - KUN .22 KALIBER!

29. mai 2018
 • 29. mai 2018  18:00 - 21:00
  Banetrening

3. juni 2018
 • 3. juni 2018  12:00 - 16:00
  Prioritet bane-gruppen - KUN .22 KALIBER!

5. juni 2018
 • 5. juni 2018  18:00 - 19:30
  Klubbmestersap Finpistol start kl. 18!

9. juni 2018
 • 9. juni 2018  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen

10. juni 2018
 • 10. juni 2018  12:00 - 16:00
  Prioritet bane-gruppen - KUN .22 KALIBER!

12. juni 2018
 • 12. juni 2018  19:30 - 20:30
  Klubbmesterskap Grovpistol, Papp Start kl. 18!!!

17. juni 2018
 • 17. juni 2018  12:00 - 16:00
  Prioritet bane-gruppen - KUN .22 KALIBER!

19. juni 2018
 • 19. juni 2018  18:00 - 21:00
  Banetrening

Feltgruppen

Morten Støen

Feltoppmann
E-post: felt(at)bpk.no

24. mai 2018
 • 24. mai 2018  18:00 - 21:00
  Felttrening
  Løvenskiold

26. mai 2018
 • 26. mai 2018  12:00 - 16:00
  Prioritert felt-gruppen

27. mai 2018
 • 27. mai 2018  09:00 - 12:00
  Prioritet felttrening - KUN .22 KALIBER!

31. mai 2018
 • 31. mai 2018  18:00 - 21:00
  Felttrening
  Løvenskiold

2. juni 2018
 • 2. juni 2018  09:00 - 15:00
  Norgesfelt

3. juni 2018
 • 3. juni 2018  09:00 - 12:00
  Prioritet felttrening - KUN .22 KALIBER!

7. juni 2018
 • 7. juni 2018  18:00 - 21:00
  Felttrening
  Løvenskiold

9. juni 2018
 • 9. juni 2018  12:00 - 16:00
  Prioritert felt-gruppen

10. juni 2018
 • 10. juni 2018  09:00 - 12:00
  Prioritet felttrening - KUN .22 KALIBER!

11. juni 2018
 • 11. juni 2018  18:00 - 21:00
  Militær- og revolvercupen
  Løvenskioldbanen

14. juni 2018
 • 14. juni 2018  18:00 - 21:00
  Felttrening
  Løvenskiold

16. juni 2018
 • 16. juni 2018  09:00 - 15:00
  Norgesfelt

17. juni 2018
 • 17. juni 2018  09:00 - 12:00
  Prioritet felttrening - KUN .22 KALIBER!

Svartkruttgruppen

Arne Kvam

Svartkruttoppmann
E-post: svartkrutt(at)bpk.no

23. mai 2018
 • 23. mai 2018  16:00 - 19:30
  Svartkruttrening

30. mai 2018
 • 30. mai 2018  16:00 - 19:30
  Svartkruttrening

6. juni 2018
 • 6. juni 2018  17:00 - 19:00
  Marietteserien

13. juni 2018
 • 13. juni 2018  16:00 - 19:30
  Svartkruttrening

20. juni 2018
 • 20. juni 2018  16:00 - 19:30
  Svartkruttrening