Skytegrupper

Klubben har aktiviteter innen luft-, bane-, felt- og svartkruttskyting. Vi er organisert i fire grupper med ansvar for hvert av disse områdene. Hver gruppe har ledes av en oppmann.

Luftgruppen

Ove Horgen

Luftoppmann
E-post: luft(at)bpk.no

Ingenting fra 17. juli 2018 til 17. august 2018.

Banegruppen

Jan Henrik Eriksen

Baneoppmann
E-post: bane(at)bpk.no

21. juli 2018
 • 21. juli 2018  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen

22. juli 2018
 • 22. juli 2018  12:00 - 16:00
  Prioritet bane-gruppen - KUN .22 KALIBER!

28. juli 2018
 • 28. juli 2018  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen

29. juli 2018
 • 29. juli 2018  12:00 - 16:00
  Prioritet bane-gruppen - KUN .22 KALIBER!

4. august 2018
 • 4. august 2018  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen

5. august 2018
 • 5. august 2018  12:00 - 16:00
  Prioritet bane-gruppen - KUN .22 KALIBER!

7. august 2018
 • 7. august 2018  18:00 - 19:30
  Klubbmesterskap Hurtig Grov

 • 7. august 2018  19:30 - 21:00
  Trening Bane

11. august 2018
 • 11. august 2018  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen

12. august 2018
 • 12. august 2018  12:00 - 16:00
  Prioritet bane-gruppen - KUN .22 KALIBER!

Feltgruppen

Morten Støen

Feltoppmann
E-post: felt(at)bpk.no

21. juli 2018
 • 21. juli 2018  12:00 - 16:00
  Prioritert felt-gruppen

22. juli 2018
 • 22. juli 2018  09:00 - 12:00
  Prioritet felttrening - KUN .22 KALIBER!

28. juli 2018
 • 28. juli 2018  12:00 - 16:00
  Prioritert felt-gruppen

29. juli 2018
 • 29. juli 2018  09:00 - 12:00
  Prioritet felttrening - KUN .22 KALIBER!

4. august 2018
 • 4. august 2018  12:00 - 16:00
  Prioritert felt-gruppen

5. august 2018
 • 5. august 2018  09:00 - 12:00
  Prioritet felttrening - KUN .22 KALIBER!

9. august 2018
 • 9. august 2018  18:00 - 21:00
  Felttrening
  Løvenskiold

11. august 2018
 • 11. august 2018  12:00 - 16:00
  Prioritert felt-gruppen

12. august 2018
 • 12. august 2018  09:00 - 12:00
  Prioritet felttrening - KUN .22 KALIBER!

16. august 2018
 • 16. august 2018  18:00 - 21:00
  Felttrening
  Løvenskiold

Svartkruttgruppen

Arne Kvam

Svartkruttoppmann
E-post: svartkrutt(at)bpk.no

Ingenting fra 17. juli 2018 til 17. august 2018.