Skytegrupper

Klubben har aktiviteter innen luft-, bane-, felt- og svartkruttskyting. Vi er organisert i fire grupper med ansvar for hvert av disse områdene. Hver gruppe har ledes av en oppmann.

Luftgruppen

 

 

 

Ove Horgen

Luftoppmann
E-post: luft(at)bpk.no
15. april 2020
 • 15. april 2020  16:00 - 20:00
  3AD og ESC #4.

16. april 2020
 • 16. april 2020  18:00 - 20:00
  Instruksjondag Kolsås.

22. april 2020
 • 22. april 2020  18:00 - 19:00
  Luftserien #5.

23. april 2020
 • 23. april 2020  18:00 - 20:00
  Instruksjondag Kolsås.

Banegruppen

 

Lasse hovd

Baneoppmann
E-post: bane(at)bpk.no
29. mars 2020
 • 29. mars 2020  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

4. april 2020
 • 4. april 2020  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

5. april 2020
 • 5. april 2020  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

11. april 2020
 • 11. april 2020  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

12. april 2020
 • 12. april 2020  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

18. april 2020
 • 18. april 2020  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

19. april 2020
 • 19. april 2020  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

25. april 2020
 • 25. april 2020  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

26. april 2020
 • 26. april 2020  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

Feltgruppen

 

Jonas lunde

Feltoppmann
E-post: felt(at)bpk.no
29. mars 2020
 • 29. mars 2020  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

2. april 2020
 • 2. april 2020  18:00 - 21:00
  Vinterserien 2019-20
  Løvenskioldbanen Skytesenter, Dælimosen 50, 1359 Eiksmarka, Norge

4. april 2020
 • 4. april 2020  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

5. april 2020
 • 5. april 2020  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

11. april 2020
 • 11. april 2020  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

12. april 2020
 • 12. april 2020  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

18. april 2020
 • 18. april 2020  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

19. april 2020
 • 19. april 2020  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

25. april 2020
 • 25. april 2020  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

26. april 2020
 • 26. april 2020  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

Svartkruttgruppen

Birger Kampeseter

Svartkruttoppmann
E-post: svartkrutt(at)bpk.no

Ingenting fra 28. mars 2020 til 28. april 2020.