Skytegrupper

Klubben har aktiviteter innen luft-, bane-, felt- og svartkruttskyting. Vi er organisert i fire grupper med ansvar for hvert av disse områdene. Hver gruppe har ledes av en oppmann.

Luftgruppen

 

 

 

Ove Horgen

Luftoppmann
E-post: luft(at)bpk.no
30. september 2020
 • 30. september 2020  18:00 - 19:30
  Luftserien #8

1. oktober 2020
 • 1. oktober 2020  18:00 - 19:30
  Ungdomsskyting med Johan

5. oktober 2020
 • 5. oktober 2020  18:00 - 19:30
  Kolsås, lufttrening

7. oktober 2020
 • 7. oktober 2020  18:00 - 19:30
  Trening på Kolsås

8. oktober 2020
 • 8. oktober 2020  18:00 - 19:30
  Ungdomsskyting med Johan

12. oktober 2020
 • 12. oktober 2020  18:00 - 19:30
  Kolsås, lufttrening

14. oktober 2020
 • 14. oktober 2020  16:00 - 21:00
  Kolsås stengt, OBIK har banen.

15. oktober 2020
 • 15. oktober 2020  18:00 - 19:30
  Ungdomsskyting med Johan

19. oktober 2020
 • 19. oktober 2020  18:00 - 19:30
  Kolsås, lufttrening

21. oktober 2020
 • 21. oktober 2020  18:00 - 19:30
  NAIS, merkeskyting

22. oktober 2020
 • 22. oktober 2020  16:00 - 21:00
  Ikke trening, OBIK har banen.

26. oktober 2020
 • 26. oktober 2020  18:00 - 19:30
  Kolsås, lufttrening

28. oktober 2020
 • 28. oktober 2020  18:00 - 19:30
  Luftserien #9

29. oktober 2020
 • 29. oktober 2020  18:00 - 19:30
  Ungdomsskyting med Johan

Banegruppen

 

Lasse hovd

Baneoppmann
E-post: bane(at)bpk.no
3. oktober 2020
 • 3. oktober 2020  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

4. oktober 2020
 • 4. oktober 2020  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

6. oktober 2020
 • 6. oktober 2020  18:00 - 21:00
  Klubbmesterskap Hurtig Grov papp

11. oktober 2020
 • 11. oktober 2020  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

13. oktober 2020
 • 13. oktober 2020  18:00 - 21:00
  Trening Bane

17. oktober 2020
 • 17. oktober 2020  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

18. oktober 2020
 • 18. oktober 2020  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

20. oktober 2020
 • 20. oktober 2020  18:00 - 21:00
  Trening Standard

25. oktober 2020
 • 25. oktober 2020  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

27. oktober 2020
 • 27. oktober 2020  18:00 - 20:00
  Seriepokalen

Feltgruppen

 

Jonas lunde

Feltoppmann
E-post: felt(at)bpk.no
1. oktober 2020
 • 1. oktober 2020  18:00 - 20:00
  Felttrening, Tema 1 Hånd

3. oktober 2020
 • 3. oktober 2020  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

4. oktober 2020
 • 4. oktober 2020  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

8. oktober 2020
 • 8. oktober 2020  18:00 - 20:00
  Trening, Tema Første Skudd/Duell

10. oktober 2020
 • 10. oktober 2020  09:00 - 14:00
  Felt Klubbmesterskap Fin/ Grov

 • 10. oktober 2020  11:00 - 16:00
  Norgesfelt. Stevnenummer 362962.

 • 10. oktober 2020  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

11. oktober 2020
 • 11. oktober 2020  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

12. oktober 2020
 • 12. oktober 2020  18:00 - 20:00
  Mil og revolvercupen

 • 12. oktober 2020  22:00 - 23:00
  Militær- og revolvercupen
  Løvenskioldbanen Skytesenter, Dælimosen 50, 1359 Eiksmarka, Norge

15. oktober 2020
 • 15. oktober 2020  18:00 - 20:00
  Felt, Tema presisjon

17. oktober 2020
 • 17. oktober 2020  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

18. oktober 2020
 • 18. oktober 2020  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

22. oktober 2020
 • 22. oktober 2020  18:00 - 20:00
  Vinterserien 1. Runde

24. oktober 2020
 • 24. oktober 2020  09:00 - 14:00
  Klubbmesterskap Mil og Rev

 • 24. oktober 2020  11:00 - 16:00
  Norgesfelt. Stevnenummer 362963.

 • 24. oktober 2020  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

25. oktober 2020
 • 25. oktober 2020  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

29. oktober 2020
 • 29. oktober 2020  18:00 - 20:00
  Trening

Svartkruttgruppen

Birger Kampeseter

Svartkruttoppmann
E-post: svartkrutt(at)bpk.no

Ingenting fra 29. september 2020 til 29. oktober 2020.