Skytegrupper

Klubben har aktiviteter innen luft-, bane-, felt- og svartkruttskyting. Vi er organisert i fire grupper med ansvar for hvert av disse områdene. Hver gruppe har ledes av en oppmann.

Luftgruppen

Ove Horgen

Luftoppmann
E-post: luft(at)bpk.no
18. september 2019
 • 18. september 2019  18:00 - 20:00
  Trening Luft

19. september 2019
 • 19. september 2019  18:00 - 19:30
  Instruksjonsdag Kolsås

23. september 2019
 • 23. september 2019  18:00 - 20:00
  Trening Kolsås, Luft

25. september 2019
 • 25. september 2019  16:00 - 20:15
  Stevne 3AD Kolsås

26. september 2019
 • 26. september 2019  18:00 - 19:30
  Instruksjonsdag Kolsås

30. september 2019
 • 30. september 2019  18:00 - 20:00
  Trening Kolsås, Luft

2. oktober 2019
 • 2. oktober 2019  18:00 - 19:30
  Luftserien #9

3. oktober 2019
 • 3. oktober 2019  18:00 - 19:30
  Instruksjonsdag Kolsås

7. oktober 2019
 • 7. oktober 2019  18:00 - 20:00
  Trening Kolsås, Luft

9. oktober 2019
 • 9. oktober 2019  18:00 - 19:00
  OBIK på Kolsås, ingen trening for BPK

10. oktober 2019
 • 10. oktober 2019  18:00 - 19:30
  Instruksjonsdag Kolsås

14. oktober 2019
 • 14. oktober 2019  18:00 - 20:00
  Trening Kolsås, Luft

16. oktober 2019
 • 16. oktober 2019  16:00 - 20:45
  Luft 3AD Stevne

Banegruppen

Jan Henrik Eriksen

Baneoppmann
E-post: bane(at)bpk.no
17. september 2019
 • 17. september 2019  18:00 - 21:00
  5. runde Seriepokalen

21. september 2019
 • 21. september 2019  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

22. september 2019
 • 22. september 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

24. september 2019
 • 24. september 2019  18:00 - 21:00
  NAIS Fin / Trening

28. september 2019
 • 28. september 2019  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

29. september 2019
 • 29. september 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

1. oktober 2019
 • 1. oktober 2019  18:00 - 21:00
  Trening Standardpistol

5. oktober 2019
 • 5. oktober 2019  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

6. oktober 2019
 • 6. oktober 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

8. oktober 2019
 • 8. oktober 2019  18:00 - 21:00
  Trening Bane

12. oktober 2019
 • 12. oktober 2019  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

13. oktober 2019
 • 13. oktober 2019  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

15. oktober 2019
 • 15. oktober 2019  18:00 - 21:00
  6. runde Seriepokalen

Feltgruppen

Morten Støen

Feltoppmann
E-post: felt(at)bpk.no
18. september 2019
 • 18. september 2019  21:00 - 21:30
  Ny hendelse

19. september 2019
 • 19. september 2019  18:00 - 21:00
  Felttrening
  Løvenskioldbanen Skytesenter, Dælimosen 50, 1359 Eiksmarka, Norge

21. september 2019
 • 21. september 2019  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

22. september 2019
 • 22. september 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

26. september 2019
 • 26. september 2019  18:00 - 21:00
  Felttrening
  Løvenskioldbanen Skytesenter, Dælimosen 50, 1359 Eiksmarka, Norge

28. september 2019
 • 28. september 2019  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

29. september 2019
 • 29. september 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

3. oktober 2019
 • 3. oktober 2019  18:00 - 21:00
  Felttrening
  Løvenskioldbanen Skytesenter, Dælimosen 50, 1359 Eiksmarka, Norge

5. oktober 2019
 • 5. oktober 2019  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

6. oktober 2019
 • 6. oktober 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

7. oktober 2019
 • 7. oktober 2019  21:00 - 21:30
  Militær- og revolvercupen

10. oktober 2019
 • 10. oktober 2019  18:00 - 21:00
  Felttrening
  Løvenskioldbanen Skytesenter, Dælimosen 50, 1359 Eiksmarka, Norge

12. oktober 2019
 • 12. oktober 2019  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

13. oktober 2019
 • 13. oktober 2019  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

14. oktober 2019
 • 14. oktober 2019  08:00 - 15:00
  Klubbhuset utleid til politiet

Svartkruttgruppen

Arne Kvam

Svartkruttoppmann
E-post: svartkrutt(at)bpk.no
18. september 2019
 • 18. september 2019  18:00 - 21:00
  Marietteserien

25. september 2019
 • 25. september 2019  18:00 - 21:00
  Svartkrutt trening

2. oktober 2019
 • 2. oktober 2019  18:00 - 21:00
  Marietteserien

9. oktober 2019
 • 9. oktober 2019  18:00 - 21:00
  Svartkrutt trening

16. oktober 2019
 • 16. oktober 2019  18:00 - 21:00
  Svartkrutt trening