Skytegrupper

Klubben har aktiviteter innen luft-, bane-, felt- og svartkruttskyting. Vi er organisert i fire grupper med ansvar for hvert av disse områdene. Hver gruppe har ledes av en oppmann.

Luftgruppen

Ove Horgen

Luftoppmann
E-post: luft(at)bpk.no
26. januar 2020
 • 26. januar 2020  11:00 - 13:00
  Luftstevne 3A med finale

27. januar 2020
 • 27. januar 2020  18:00 - 20:00
  Trening Kolsås

29. januar 2020
 • 29. januar 2020  18:00 - 19:00
  Luftserien #2

30. januar 2020
 • 30. januar 2020  18:00 - 19:30
  Instruksjonsdag Kolsås

3. februar 2020
 • 3. februar 2020  18:00 - 20:00
  Trening Kolsås

6. februar 2020
 • 6. februar 2020  18:00 - 19:30
  Instruksjonsdag Kolsås

10. februar 2020
 • 10. februar 2020  18:00 - 20:00
  Trening Kolsås

13. februar 2020
 • 13. februar 2020  18:00 - 19:30
  Instruksjonsdag Kolsås

15. februar 2020
 • 15. februar 2020  11:00 - 14:00
  3AD luft med Norma ungdomsstevne

17. februar 2020
 • 17. februar 2020  18:00 - 20:00
  Trening Kolsås

20. februar 2020
 • 20. februar 2020  18:00 - 19:30
  Instruksjonsdag Kolsås

Banegruppen

Jan Henrik Eriksen

Baneoppmann
E-post: bane(at)bpk.no
25. januar 2020
 • 25. januar 2020  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

26. januar 2020
 • 26. januar 2020  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

1. februar 2020
 • 1. februar 2020  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

2. februar 2020
 • 2. februar 2020  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

8. februar 2020
 • 8. februar 2020  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

9. februar 2020
 • 9. februar 2020  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

15. februar 2020
 • 15. februar 2020  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

16. februar 2020
 • 16. februar 2020  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

22. februar 2020
 • 22. februar 2020  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

23. februar 2020
 • 23. februar 2020  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

Feltgruppen

Morten Støen

Feltoppmann
E-post: felt(at)bpk.no
25. januar 2020
 • 25. januar 2020  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

26. januar 2020
 • 26. januar 2020  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

30. januar 2020
 • 30. januar 2020  18:00 - 21:00
  Vinterserien 2019-20
  Løvenskioldbanen Skytesenter, Dælimosen 50, 1359 Eiksmarka, Norge

1. februar 2020
 • 1. februar 2020  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

2. februar 2020
 • 2. februar 2020  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

6. februar 2020
 • 6. februar 2020  18:00 - 21:00
  Vinterserien 2019-20
  Løvenskioldbanen Skytesenter, Dælimosen 50, 1359 Eiksmarka, Norge

8. februar 2020
 • 8. februar 2020  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

9. februar 2020
 • 9. februar 2020  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

13. februar 2020
 • 13. februar 2020  18:00 - 21:00
  Vinterserien 2019-20
  Løvenskioldbanen Skytesenter, Dælimosen 50, 1359 Eiksmarka, Norge

15. februar 2020
 • 15. februar 2020  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

16. februar 2020
 • 16. februar 2020  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

20. februar 2020
 • 20. februar 2020  18:00 - 21:00
  Vinterserien 2019-20
  Løvenskioldbanen Skytesenter, Dælimosen 50, 1359 Eiksmarka, Norge

22. februar 2020
 • 22. februar 2020  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

23. februar 2020
 • 23. februar 2020  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

Svartkruttgruppen

Arne Kvam

Svartkruttoppmann
E-post: svartkrutt(at)bpk.no

Ingenting fra 23. januar 2020 til 23. februar 2020.