Skytegrupper

Klubben har aktiviteter innen luft-, bane-, felt- og svartkruttskyting. Vi er organisert i fire grupper med ansvar for hvert av disse områdene. Hver gruppe har ledes av en oppmann.

Luftgruppen 

PER-HENNING A.

Luftoppmann
E-post: luft(at)bpk.no

15. april 2021
 • 15. april 2021  18:00 - 19:30
  Kolsås, koronastengt ungdomstrening luft.

19. april 2021
 • 19. april 2021  18:00 - 19:30
  Kolsås, koronastengt ungdomstrening luft

21. april 2021
 • 21. april 2021  16:00 - 21:00
  Kolsås, ikke organisert trening.

22. april 2021
 • 22. april 2021  18:00 - 19:30
  Kolsås, koronastengt ungdomstrening luft.

26. april 2021
 • 26. april 2021  18:00 - 19:30
  Kolsås, koronastengt ungdomstrening luft

28. april 2021
 • 28. april 2021  16:00 - 21:00
  Kolsås, ikke organisert trening.

29. april 2021
 • 29. april 2021  18:00 - 19:30
  Kolsås, koronastengt ungdomstrening luft.

3. mai 2021
 • 3. mai 2021  18:00 - 19:30
  Kolsås, koronastengt ungdomstrening luft

5. mai 2021
 • 5. mai 2021  16:00 - 21:00
  Kolsås, ikke organisert trening.

6. mai 2021
 • 6. mai 2021  18:00 - 19:30
  Kolsås, koronastengt ungdomstrening luft.

10. mai 2021
 • 10. mai 2021  18:00 - 19:30
  Kolsås, koronastengt ungdomstrening luft

12. mai 2021
 • 12. mai 2021  16:00 - 21:00
  Kolsås, ikke organisert trening.

13. mai 2021
 • 13. mai 2021  18:00 - 19:30
  Kolsås, koronastengt ungdomstrening luft.

Banegruppen

 

Lasse hovd

Baneoppmann
E-post: bane(at)bpk.no

17. april 2021
 • 17. april 2021  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

18. april 2021
 • 18. april 2021  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

19. april 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

20. april 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

21. april 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

22. april 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

23. april 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

24. april 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

 • 24. april 2021  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

25. april 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

 • 25. april 2021  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

26. april 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

27. april 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

28. april 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

29. april 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

30. april 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

1. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

 • 1. mai 2021  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

2. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

 • 2. mai 2021  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

3. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

4. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

5. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

6. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

7. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

8. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

 • 8. mai 2021  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

9. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

 • 9. mai 2021  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

10. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

11. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

12. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

13. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

14. mai 2021
 • 19. april 2021  08:00 - 18. juni 2021  15:00
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

Feltgruppen

 

Morten Støen

Feltoppmann
E-post: felt(at)bpk.no

17. april 2021
 • 17. april 2021  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

18. april 2021
 • 18. april 2021  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

24. april 2021
 • 24. april 2021  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

25. april 2021
 • 25. april 2021  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

1. mai 2021
 • 1. mai 2021  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

2. mai 2021
 • 2. mai 2021  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

8. mai 2021
 • 8. mai 2021  12:00 - 16:00
  Prioritert feltgruppen
  Løvenskiold

9. mai 2021
 • 9. mai 2021  09:00 - 12:00
  Prioritet feltgruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

Svartkruttgruppen

Birger Kampeseter

Svartkruttoppmann
E-post: svartkrutt(at)bpk.no

Ingenting fra 14. april 2021 til 14. mai 2021.