Ingenting fra 2. desember 2020 til 2. januar 2021.