25. februar 2021
 • 1. februar 2021  08:00 - 12. mars 2021  14:30
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

26. februar 2021
 • 1. februar 2021  08:00 - 12. mars 2021  14:30
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

27. februar 2021
 • 1. februar 2021  08:00 - 12. mars 2021  14:30
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

 • 27. februar 2021  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

28. februar 2021
 • 1. februar 2021  08:00 - 12. mars 2021  14:30
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

 • 28. februar 2021  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

1. mars 2021
 • 1. februar 2021  08:00 - 12. mars 2021  14:30
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

2. mars 2021
 • 1. februar 2021  08:00 - 12. mars 2021  14:30
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

3. mars 2021
 • 1. februar 2021  08:00 - 12. mars 2021  14:30
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

4. mars 2021
 • 1. februar 2021  08:00 - 12. mars 2021  14:30
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

5. mars 2021
 • 1. februar 2021  08:00 - 12. mars 2021  14:30
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

6. mars 2021
 • 1. februar 2021  08:00 - 12. mars 2021  14:30
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

 • 6. mars 2021  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

7. mars 2021
 • 1. februar 2021  08:00 - 12. mars 2021  14:30
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

 • 7. mars 2021  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

8. mars 2021
 • 1. februar 2021  08:00 - 12. mars 2021  14:30
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

9. mars 2021
 • 1. februar 2021  08:00 - 12. mars 2021  14:30
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

10. mars 2021
 • 1. februar 2021  08:00 - 12. mars 2021  14:30
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

11. mars 2021
 • 1. februar 2021  08:00 - 12. mars 2021  14:30
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

12. mars 2021
 • 1. februar 2021  08:00 - 12. mars 2021  14:30
  Løvenskiold Banen utleid på dagtid

13. mars 2021
 • 13. mars 2021  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

14. mars 2021
 • 14. mars 2021  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold

20. mars 2021
 • 20. mars 2021  09:00 - 12:00
  Prioritert banegruppen
  Løvenskiold

21. mars 2021
 • 21. mars 2021  12:00 - 16:00
  Prioritet banegruppen - KUN .22 KALIBER!
  Løvenskiold