Ingenting fra 30. november 2020 til 30. desember 2020.