Bærum pistolklubb gjenopptar vår organiserte trening fra og med uke 20. Helsemyndighetene har gitt idretten en oppmykning av koronareglene. Disse gjelder i første omgang fra 7. mai til 15. juni og gjør det mulig med opptil 50 personer på trening og idrettsarrangement så lenge man holder minst én meter avstand til hverandre.


NB! Banen er stengt den 8. mai i tidsrommet 1400–1900 grunnet minnesmarkeringer for avslutning av krigen i Norge.


Treningsdatoer:

  • Luftgruppa starter treningen mandag 11. mai.
  • Banegruppa starter treningen tirsdag 12. mai.
  • Svartkruttgruppa starter treningen onsdag 13. mai.
  • Feltgruppa starter treningen torsdag 14. mai.
  • Luftgruppa kjører eget opplegg på Kolsås.

Detaljer omkring lufttrening blir publisert i gruppas Luftpost. De som ikke er adressat for denne, kan kontakte oppmann Ove Horgen på epost luft@bpk.no for informasjon.

På Løvenskioldbanen vil det bli trening med redusert antall skiver og skyttere på banen. Nærmere detaljer vil bli gitt ved fremmøte, og jeg ber om at alle retter seg etter de beskjeder som blir gitt og at alle tar ansvar for å overholde regelen om minimum én meter avstand.

Generelle regler: 

  • Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer som kan tyde på koronasmitte, har ikke adgang til banen.
  • Det vil ikke bli anledning til utlån av klubbvåpen.
  • Det er heller ikke tillatt å låne våpen eller utstyr av hverandre.
  • Man skal ikke bringe med seg inn på banen mer utstyr enn det man bærer i hylster og lommer. Bager o.l. skal oppbevares i bilen.
  • Vis ansvar ved bruk av klubbhuset og bruk desinfeksjonsmiddel som vil bli satt ut.

Vennlig hilsen Morten Støen, leder BPK