Resultat fra Vinterserien finner du her: Resultat Vinterserien 2018-2019

Feltgruppas Vinterserie starter torsdag 4. oktober. Det skytes to runder, kl. 1800 og 1900.

Programmet (25 m avstand mot duellfigur):

  • 5 sk prøveserie på 10 sek.
  • 2 serier á 5 sk på 10 sek.
  • 2 serier á 5 sk på 8 sek.
  • 2 serier á 5 sk på 6 sek.

Det skytes alle feltvåpengrupper unntatt Magnum. Fin og Grov skyter énhånds, resten fri.

Serien skytes hver torsdag frem til påsken 2019. De fem beste resultatene i hver våpengruppe teller til sammenlagt resultat. Avslutning og premieutdeling torsdag 11. april 2019.

Startkontingent kr 25,- pr. runde.